Recyclage

Afvalstromen optimaliseren

  In de laatste fase van elk leegmaakproject wordt er een analyse gemaakt van de type afvalstromen die de overblijvende goederen vertegenwoordigen. Op basis hiervan worden deze stromen dan bij elkaar gebracht en afgevoerd. Onmiddellijk via de juiste kanalen voor recyclage of hergebruik.
  Daarnaast zijn wij bijvoorbeeld in onderhandeling met verschillende designbureaus voor het onmiddellijk hergebruiken van restmaterialen bij het ontwerpen van nieuw designmeubilair. Denk bijvoorbeeld aan metalen plaatmateriaal van onbruikbare of beschadigde dossierkasten, onbruikbare bureau-onderstellen die mits slijpen en lassen kunnen herwerkt worden tot nieuw uniek meubilair, enz.
Nadat de belangrijkste afvalstromen in ontruiming van kantoorgebouwen zijn afgevoerd blijft er uiteindelijk slechts een zeer laag percentage aan onrecycleerbaar restafval over. 2ECO engageert zich om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe methodes of technologieën die recyclage of hergebruik van die laatste restafvalstromen eventueel wel mogelijk zou maken.
De belangrijkste afvalstromen
Afvalstromen Hout Klasse A Recycling

Houtafval Klasse A

Vol hout, plankenhout, bv. paletten etc. Dit hout wordt voor versnippering en persing eerst nog eens extra gesorteerd op fouten en andere restmaterialen waarna het geperst en hergebruikt wordt als plaatmateriaal.

Afvalstromen Hout Klasse B Recycling

Houtafval Klasse B

Hieronder vallen de meeste bureaubladen, formica, spaanplaat, houtverbindingen met lijm enz. Dit materiaal wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor energie-opwekking. Ook voor pellets en kattebakkorrels.

Afvalstromen Metaal Recycling

Metaal

kan tot 100% gerecycleerd worden na het sorteren. Kan omgesmolten worden om dan weer te worden ingezet als nieuwe metalen toepassingen.

Afvalstromen Glas Recycling

Glas

Kan eindeloos terug gerecycleerd worden, zelfs het glasstof wordt hergebruikt en in andere producten opnieuw toegepast zoals bv in wegmarkeringen.

Lees meer over onze diensten

Service - Bedrijfsleegmaak, leegmaken van bedrijfspanden

Bedrijfsleegmaak

Lees meer
Service - Opkopen van bedrijfsgoederen, overstocks, kantoormeubilair, machines etc

Opkoop bedrijfsgoederen

Lees meer
Service - Hercirculeren, terug in omloop brengen van meubilair

Verkoop en Hercirculeren

Lees meer
Service - Bezemschoon opleveren van bedrijfspand

Bezemschone oplevering

Lees meer
Service - Refurbishing, heropwaarderen van gebruikt meubilair

Refurbishing

Lees meer
Service - Recyclage, verzorgen van afvalstromen

Recyclage